'Huurders mogelijk slachtoffer van onterechte huurverhogingen'

Gepubliceerd op 20 oktober 2016 om 16:27

De Woonbond klaagt de Nederlandse staat aan omdat de Belastingdienst jarenlang onterecht financiële gegevens aan verhuurders heeft doorgespeeld. Dat meldt de bond in een persbericht.

Naamloos-3782.png

Woningbouwverenigingen en particuliere verhuurders verhogen sinds 2013 jaarlijks de huur op basis van inkomensgegevens van de Belastingdienst. De Woonbond zegt echter dat de gegevens nooit verstrekt hadden mogen worden. Deze mogen volgens de wet namelijk alleen aan bestuursorganen worden gegeven.

365 miljoen
Huurders met een bruto jaarinkomen vanaf 33.600 euro ontvangen sinds 2013 de verhoging. Huishoudens met een jaarinkomen van boven de 43.000 euro zien hun huur jaarlijks stijgen met 4 procent boven de inflatie. De vereniging schat de geleden schade door de onrechtmatige prakijken voor huurders op 365 miljoen euro.

,,Bij huurders vanaf een bescheiden middeninkomen is jaar op jaar de privacy geschonden zodat verhuurders enorme huurverhogingen konden eisen," aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Netjes
Een woordvoerder van minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) ziet de zaak echter namens de Belastingdienst met vertrouwen tegemoet. ,,Wij menen dat we de gegevensverstrekking door de Belastingdienst zo netjes mogelijk in de wet hebben geregeld, met allerlei privacywaarborgen. Wij hebben ons hieraan gehouden door geen individuele inkomensgegevens uit te wisselen met verhuurders, maar alleen gegevens over de inkomenscategorieën van huishoudens."

Geheimhoudingsplicht
De Raad van State heeft eerder dit jaar bepaald dat de Belastingdienst de inkomensgegevens nooit had mogen verstrekken. Het adviesorgaan bepaalde dat dit in strijd was met de geheimhoudingsplicht waar de dienst zich aan moet houden.

Peter Kavelaars, hoogleraar en directeur van het wetenschappelijk bureau van accountantsfirma Deloitte, schat mede daarom de kansen van de Woonbond hoog in. ,,De Woonbond heeft hier een sterk punt als ze een schadevergoeding eisen over deze in het verleden begane schendingen van de wet. De wetsbepaling over geheimhouding die de Belastingdienst verbiedt om gegevens van belastingplichtigen te verstrekken is namelijk heel streng."

Kavelaars denkt ook niet dat de wetgever er iets voor voelt om de wet te schrappen zodat het verstrekken van gegevens aan verhuurders wel mag. ,,Want dan wordt de overheid opeens geconfronteerd met allerlei andere lastige vragen over bepaalde belastingplichtigen."

Collectieve regeling
De Woonbond stuurt aan op een collectieve regeling voor alle gedupeerde huurders. Die hoeven zich hiervoor niet aan te melden. De bond is hiervoor niet alleen van plan een rechtzaak te starten tegen de Belastingdienst, maar wil ook verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang bij de zaak betrekken.

Door de Redactie AD: Foto: ANP

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.