Recordnaheffing Apple biedt nieuwe kans voor Europese winstbelasting

Gepubliceerd op 26 oktober 2016 om 14:30

De Europese Commissie waagt een nieuwe poging om de regels voor de winstbelasting in de EU-landen te harmoniseren. De ophef over belastingontwijking door multinationals als Apple, Starbucks en Fiat vergroot de kans dat de lidstaten dit keer wel akkoord gaan, denkt Europees Commissaris Moscovici (Belastingen).

download-8low1-62.png

Moscovici riep de ministers van Financiën op 'met een frisse blik' naar het dinsdag gepresenteerde voorstel te kijken. Daarin wordt de uniforme berekening van de winst verplicht gesteld voor grotere bedrijven (omzet meer dan 750 miljoen euro per jaar). De hoogte van de winstbelasting blijft een zaak van de lidstaten. Een vrijwel identiek voorstel uit 2011 liep vast op onwil van de EU-landen om bevoegdheden uit handen te geven bij het vaststellen van de winstbelasting. 

Volgens Moscovici is er sinds 2011 echter het nodige veranderd. Luxleaks en de Panama Papers hebben op pijnlijke wijze blootgelegd hoe bedrijven (en personen) op massale schaal hun belastingen ontwijken. Daarvoor maken ze handig gebruik van de nationale verschillen (en concurrentie) tussen de belastingregimes in de lidstaten. Volgens onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement, lopen de nationale schatkisten in Europa jaarlijks zeker 50 tot 70 miljard euro aan winstbelasting mis.

Eind augustus oordeelde de Commissie dat Apple 13 miljard euro (een record) achterstallige belasting moet terugbetalen aan Ierland, eerder werd onder meer Starbucks verplicht 30 miljoen aan de Nederlandse belastingdienst over te maken.

Twee vliegen in één klap

Het vernieuwde voorstel van de Commissie slaat volgens Moscovici twee vliegen in één klap: het is goed voor bedrijven (meer zekerheid, minder rompslomp) én voor de burger (eerlijker verdeling belastingdruk). De uniforme regels maken inzichtelijker hoeveel winst een bedrijf maakt, nu wordt dat nog versluierd door allerlei nationale regelingen ten gunste van multinationals. Ook kunnen bedrijven hun uitgaven voor onderzoek ruimer aftrekken van de winst.

Op de langere termijn - als het aan de Commissie ligt zo snel mogelijk - wordt naast een geharmoniseerde berekening van de winst ook de afhandeling van de belastingaangifte van bedrijven via één procedure gedaan. Eén lidstaat - die waar de hoofdzetel van de multinational is gevestigd - becijfert op basis van de Europese regels welke winst het bedrijf in verschillende EU-landen heeft gemaakt. De winstbelasting wordt vervolgens ter plaatse in de lidstaten geheven volgens het nationale tarief.

Één loket aanpak

Zo'n één loket aanpak vermindert de administratieve lasten voor de multinational en biedt de mogelijkheid winsten en verliezen tussen dochterondernemingen in Europa te verrekenen. Dat moet een eind maken aan de huidige verrekeningsmethoden die als mazen in de nationale fiscale wetgeving belastingontwijking aanmoedigen. Het Europees Parlement noemde het Commissievoorstel dinsdag een stap in de goede richting. De lidstaten moeten de harmonisering echter met unanimiteit goedkeuren wat de kans op snelle besluitvorming niet vergroot.

Door de Redactie  Volkskrant  Foto: Reuters

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.