Korpschef beloofde verdachte agenten niet te ontslaan in zaak-Henriquez

Gepubliceerd op 7 oktober 2016 om 16:24

Voormalig korpschef Gerard Bouman heeft de vijf agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez de garantie gegeven dat ze niet zouden worden ontslagen. De 'blauwe baas' draaide bovendien de gevolgen van het besluit om het vijftal buiten functie te stellen, terug

Naamloos2-782.png

Dat blijkt uit e-mails in het bezit van NRC, de politie bevestigt het bericht. 'Dit is uitzonderlijk, en gaat te ver. Als korpschef mag je nooit een rechter voor de voeten lopen', zegt vakbondsvoorzitter Jan Struijs van de NPB.

De 42-jarige Mitch Henriquez stierf op 28 juni 2015 nadat hij werd aangehouden tijdens een muziekfestival in Den Haag. Agenten sloegen hem op zijn neus, gebruikten een nekklem en pepperspray. Vorige maand werd bekend dat het Openbaar Ministerie twee van de vijf agenten gaat vervolgen.

Ze zouden buitensporig veel geweld hebben gebruikt, en worden verdacht van doodslag, dan wel dood door schuld. De drie andere agenten hebben volgens justitie geen geweld gebruikt dat heeft bijgedragen aan de dood van Henriquez. Hen valt wel plichtverzuim te verwijten.

Volgens het interne politieonderzoek, waarvan de conclusies eveneens vrijdag werden gepubliceerd, hebben vier van de vijf agenten zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim.

'Zeer betrokken'

De dood van de Arubaan wekte veel woede, en resulteerde in rellen in de Haagse Schilderswijk. Uit de e-mails blijkt dat bijna drie maanden na de dood van Henriquez korpschef Bouman 'zeer betrokken' was bij het vijftal en een 'aantal harde toezeggingen' deed. Na de dood van Henriquez werden de agenten buiten functie gesteld door de Haagse politiechef Paul van Musscher, omdat ze in de ogen van het OM verdachten waren.

De toenmalige baas van de Nationale Politie draaide de gevolgen van hun buitenfunctiestelling terug zodat de vijf agenten hun volledige salaris doorbetaald kregen, en hun politiepas terugkregen. Bovendien gaf hij ze de garantie dat ze hun baan behouden. De uitlatingen van Bouman werden opgetekend door een teamchef die bij het gesprek tussen Bouman en de agenten aanwezig was. Deze Delftse teamchef mailde een verslag aan zijn agenten: 'Wat er ook gebeurt, niemand wordt ontslagen.'

'Een gegeven'

Kort na de toezeggingen stapte Gerard Bouman op. De huidige korpschef Erik Akerboom laat weten 'kennis te hebben genomen' van de beloftes van zijn voorganger. 'En beschouwt dit als een gegeven. Voor hem staat nu een zorgvuldige verdere afwikkeling van de procedures omtrent het disciplinaire en strafrechtelijke traject centraal', aldus een woordvoerder. Ze wil niet vooruitlopen op de vraag wat de huidige korpschef zal doen als de twee agenten door de rechter worden veroordeeld. Het is ook nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van het interne onderzoek. Later dit jaar zal de Haagse politie besluiten welke disciplinaire maatregelen genomen zullen worden tegen de agenten die hun plicht 'ernstig' verzuimd hebben. De agent die alleen plichtsverzuim wordt verweten, voor hem wordt 'een passende werkomgeving' gezocht binnen de politie.

Volgens NPB-voorman Jan Struijs had Bouman zijn uitlatingen nooit mogen doen. De agenten die betrokken waren bij de dood van Henriquez zitten sindsdien thuis. Volgens Struijs voelen ze zich 'ontheemd en verloren'. 'Bouman is een betrokken politiebaas geweest. En het is belangrijk dat een werkgever zijn mensen steunt, dat hij zegt dat hij tot het oordeel van de rechter achter ze blijft staan. Maar er is een verschil tussen steunen, en valse hoop geven. Bovendien wekt hij de schijn van vooringenomenheid.'


Door de Redactie Volkskrant Foto: ANP

" Ongebruikelijk

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) noemt de belofte aan de agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez 'ongebruikelijk'. Hij wil niet zeggen of de toezegging door toenmalig korpschef Gerard Bouman dat de agenten geen ontslag zouden krijgen, gepast was.

Volgens Van der Steur kan hij pas 'aan het einde van de rit' beoordelen wat de betekenis van de belofte is geweest en wat de uiteindelijke effecten zijn. Dat is pas zodra alle onderzoeken zijn afgerond. "

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.