Rijksheffing explodeert voor woningcorporaties in Amsterdam

Gepubliceerd op 26 oktober 2016 om 11:31

Amsterdamse woningcorporaties betalen door de stijgende woningprijzen exorbitante bedragen aan de verhuurdersheffing, die gerelateerd is aan de WOZ-waarde van sociale huurwoningen.

 

download-8low1-50.png

Ze liggen ongeveer een derde hoger dan wat woningcorporaties elders in het land betalen. Aedes, de landelijke koepel van woningcorporaties, heeft dit probleem al eerder aangekaart in een brief. 

In gebieden waar de woningprijzen exploderen, zoals in Amsterdam, Utrecht en Groningen, hebben de corporaties hiervan het meest te lijden. Aedes heeft er fel bij het kabinet op aangedrongen de verhuurdersheffing te bevriezen.

Ruim twee maanden huur
Het gaat om grote sommen geld. In 2015 betaalde de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot 733 euro verhuurdersheffing per woning, bijna twee maanden huur. In de provincie betaalde de woningcorporaties gemiddeld 575 euro per verhuurde woning. Dit jaar betaalt Stadgenoot al 877 euro per woning, collega-verhuurders in de provincie 685 euro per woning.

In totaal moest Stadgenoot in 2015 ruim 20 miljoen euro verhuurdersheffing afdragen, tegen zestien miljoen euro voor collega's van gelijke omvang in de rest van het land. In 2020 verwacht Stadgenoot bij ongewijzigd beleid 33 miljoen kwijt te zijn aan de heffing, tegen 21 miljoen voor een corporatie van deze grootte buiten de aantrekkelijkste woonsteden.

De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland steeg vorig jaar 1,5 procent, maar in Amsterdam 9 procent. Het komt neer op een extra belasting voor corporaties die in de stad actief zijn.

Extra belasting
De inkomsten van de overheid uit de verhuurdersheffing groeien op deze manier automatisch mee met de verbetering van de woningmarkt. Daarnaast heeft het kabinet dit jaar ook nog het tarief opgehoogd voor de heffing die geldt voor elke verhuurder die meer dan tien woningen in de verhuur heeft. In 2015 bedroeg het tarief 0,449 procent van de woning; dit jaar is het 0,491 procent.

Aedes heeft van begin af aan de verhuurdersheffing te vuur en te zwaard bestreden. De heffing moet betaald worden uit de huren. Daarmee draaien de huurders, aldus Aedes, exclusief op voor de problemen van de overheidsbegroting, die in de crisisjaren aanleiding vormden voor de invoering ervan.

De Amsterdamse woningcorporaties onderstrepen dat de verhuurdersheffing niet alleen oneerlijk is, maar ook nog de woningbouwplannen in de stad begint te raken. Vooral de miljoeneninvesteringen van wonincorporaties in de stad lopen gevaar, aldus de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

Investeringsplannen in gevaar
Egbert de Vries, directeur van de AFWC: "De corporaties hebben grote inversteringsplannen in de stad. Die zijn hard nodig om de bouw opgang te helpen. Het gaat om een miljard aan renovatiekosten en een miljard euro voor nieuwbouwplannen voor de komende vijf jaar. Als daar ineens een hap uit wordt genomen van tachtig of honderd miljoen euro, dreigen er plannen op losse schroeven komen te staan."

De huidige lasten kunnen volgens De Vries misschien nog gedragen worden. "Tot 2017 weten we precies wat we kwijt zijn. Onze grootste angst is daarin gelegen dat we niet weten hoe de heffing in de toekomst uit gaat pakken."

Door de Redactie  Het Parool  Foto: ANP

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.