'Ik zou mijn moeder hier zeker niet laten verzorgen'

Gepubliceerd op 1 november 2016 om 11:10

ZWARTE LIJST IGZIn alle 29 verpleeghuizen van de grote zorgorganisatie Careyn is de zorg zó slecht, dat de inspectie haar nu dwingt om verbeteringen door te voeren.

Naamloos-3929.png

Tegenover deze krant erkent een vooraanstaande leidinggevende dat Careyn de bodem heeft bereikt. ,,Ik zou mijn eigen moeder hier nog niet onderbrengen."

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bracht gistermiddag een nieuwe zwarte lijst naar buiten. Van de elf verpleeghuizen die afgelopen zomer als de slechts presterende zorginstellingen uit de bus kwamen zijn er nog vijf over: Careyn, Humanitas, Laurens, Beweging 3.0 en Warande. Ook zijn er drie nieuwkomers op de zwarte lijst: Cato uit Den Haag, Care Residence Zonnestraal uit Hilversum en Avondrust in Veenendaal. Zij zijn 'kleintjes' in de zorgsector.

Careyn is de meest zorgwekkende uitschieter op de geactualiseerde lijst. Alle 29 verpleeghuizen in Utrecht, Zuid-Holland en Brabant zijn gisteren onder curatele geplaatst.  

Het is al zeker twee jaar mis bij de zorgorganisatie, die circa 2400 bewoners verzorgt. De IGZ ging talloze malen op bezoek, maar de verbeterplannen hebben volgens haar  'te langzaam of zelfs geen resultaat' opgeleverd.

Op de meeste locaties zijn er te weinig (hoogopgeleide) medewerkers. Het ziekteverzuim is hoog, er is sprake van tijdgebrek en overbelasting, en cliëntdossiers zijn een zooitje. Careyn zet bovendien te vaak invallers en flexwerkers van een te laag niveau in, zo blijkt uit het inspectierapport. Volgens de toezichthouder zijn deze medewerkers niet opgewassen tegen de zware cliëntenzorg.

Klerezooi
Een vooraanstaande leidinggevende, wiens naam en functie bekend is op de redactie, herkent al deze kritiek. Zelfs met bijscholing, waar Careyn nu 14 miljoen voor uittrekt, blijft het niveau van verzorgenden volgens hem te laag. ,,De meeste medewerkers hebben niveau 2. Als je dat een niveau hoger tilt,  kunnen ze de bewoners misschien wel wassen, de tanden poetsen of op de wc zetten, maar kunnen zij de onrust wegnemen van bewoners? Zien zij wanneer een bewoner uitgedroogd is? Of het verschil tussen een hyper en een hypo?"

Een beetje gezelligheid ziet hij amper nog in de verpleeghuizen. ,,Van macrameeën tot bingo; er is geen tijd meer voor activiteitenbegeleiding. Medewerkers rennen zich de benen onder hun lijf vandaan om iedereen te verzorgen en de boel schoon te maken." Dat laatste schiet er bij de meeste verpleeghuizen van Careyn, weet hij. ,,Het is een klerezooi. Je ziet wasmanden staan met vuile was, de afdelingen ruiken naar pis." In een rapport van begin dit jaar werd een afdeling beschreven waar zoveel vuil lag, dat er 14 containers voor nodig waren om de boel op te ruimen.

Een woordvoerder van Careyn reageert gepikeerd op de kritiek uit eigen kring. ,,Er wordt hier een pijnlijk beeld geschetst van een onbeschrijfelijke puinhoop. Dat bestrijd ik ten zeerste," zegt hij. ,,Het klopt wel dat medewerkers zich uit de naad rennen en we doen er alles aan om de zorg te verbeteren. Let wel: het is als grote organisatie niet eenvoudig om binnen een half jaar duizend hoog opgeleid verzorgenden te vinden."

Tevergeefs
De anonieme leidinggevende hoopt dat er eindelijk iets zal veranderen, nu de inspectie ingrijpt. ,,Op dit moment zou ik mijn moeder niet onderbrengen in één van onze huizen. Volstrekt niet. De menselijke maat is verdwenen," zegt hij.

Volgens hem is het bestuur van Careyn te lang bezig geweest om uit de rode cijfers te komen en te weinig met een toekomstvisie voor de zorg. ,,Vier jaar geleden hadden we verpleeghuizen, thuiszorg, een alarmcentrale, kraamzorg, een bedrijf voor hulpmiddelen, en ga zo maar door. Het nieuwe bestuur heeft de boel flink gesaneerd, terecht, maar verkocht de meeste bedrijven met verlies."

Regiomanagers kregen een begroting voorgeschoteld met de boodschap: 'hier moeten jullie het mee doen'. Maar er is niet gekeken wat er op de werkvloer nodig was." Dit betoog heeft hij intern talloze malen afgestoken, stelt hij. Tevergeefs. ,,De begroting van 2017 ligt er alweer. De medewerkers moeten weer een tandje bijzetten. Dat klopt niet."

Door de Redactie AD: Foto: ANP

 =================================================================

Interventieteam
Careyn krijgt een zogenoemde ‘aanwijzing’ opgelegd. Is de zorg binnen zes maanden niet verbeterd, kan de inspectie een geldboete opleggen of het bestuur dwingen om haar voorgestelde maatregelen uit te voeren.

 

Ook Humanitas, Cato en Care Residence Zonnestraal hebben zo’n aanwijzing gehad, maar Careyn is de enige en eerste op de zwarte lijst waar een speciaal interventieteam wordt ingevlogen om de klus te klaren.

 

Dit team is een samenwerking van zorgkantoren, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van VWS en de inspectie zelf die zware maatregelen kan nemen, zoals het vervangen van teamleiding, het aantrekken van specialistische verpleegkundigen, een opnamestop of zelfs sluiting van een verpleeghuis.

 =================================================================

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.