'Stop met het adopteren van kinderen uit het buitenland'

Gepubliceerd op 2 november 2016 om 10:09

Nederland moet stoppen met de adoptie van kinderen uit het buitenland. Het recht van kinderen om in het land van herkomst in gezinsverband op te groeien, hoort onvoorwaardelijk voorop te staan, vindt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Naamloos-3968.png

De Raad gaat dit advies vandaag uitbrengen aan het kabinet. ,,Een kind is altijd beter af in een gezinssituatie dan in een tehuis en het is heel erg belangrijk dat een kind continuïteit van opvoeding heeft'', stelt kinderrechter Jolande Calkoen, die lid is van de RSJ, woensdag in Trouw.

,,Dus dat het in een omgeving blijft waar het de cultuur, de sociale omgeving en de taal kent.''

Het kind heeft recht op een een gezinsleven in eigen land. Dit recht is nu in het geding. 'De afspraak is dat buitenlandse adoptie pas aan de orde kan zijn als het eigen land geen opvang kan bieden. Maar voor adoptieorganisaties is het haast ondoenlijk te controleren of alle opties zijn onderzocht. Zodoende kunnen kinderen in het buitenland belanden, terwijl er in eigen land best een (pleeg)gezin te vinden was', zo stelt de Raad.

Ongeloofwaardig
Als eerste stap zou Nederland per direct de adoptierelatie met China, de VS en EU-landen moeten beëindigen. In China is niet na te gaan of de procedure volgens de regels is doorlopen; bij de VS en EU-landen als Hongarije, Polen en Portugal acht de RSJ het 'ongeloofwaardig' dat zij zelf niet in staat zijn kinderen in een gezin in eigen land te laten opgroeien.

De RSJ gaat het met advies verder dan is gevraagd. Het kabinet vroeg de RSJ te kiezen uit verbeterscenario's. De vorming van een publieke dienst die bij adoptie bemiddelt, heeft de voorkeur. Maar liever ziet de raad dat adoptie helemaal wordt beëindigd.

Marktwerking
De RSJ meent dat een 'vraaggestuurde markt' is ontstaan door de wens van westerse ouders om buitenlandse kinderen te adopteren en door de financiële belangen die daarmee gemoeid zijn. Die markt handelt in kinderen zonder gezin en het stelt het belang van het kind niet altijd voorop, aldus de RSJ.

,,Het feit dat tehuizen niet leger worden, wijst er wel op dat het een vraaggestuurde markt lijkt. Er is ook gebleken dat het merendeel van de kinderen die voor adoptie worden aangeboden, wel ouders heeft. Het zijn geen wezen. Je kunt je dan afvragen in hoeverre het afstand doen van een kind echt de bedoeling is geweest van die moeder'', aldus Calkoen. ,,Het is beter en duurzamer om te helpen bij de opbouw van kinderbescherming in het land van herkomst.''

Door de Redactie AD: Foto:  ANP

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.