Koopkracht hoger dan verwacht bij start kabinet

Gepubliceerd op 21 september 2016 om 10:59

Het kabinet is er in deze kabinetsperiode in geslaagd om een hogere koopkracht te realiseren dan de raming bij de start van Rutte II.

Dat blijkt uit op Prinsjesdag gepresenteerde cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) en het ministerie van Sociale Zaken.

In 2012 werd een raming gemaakt van de koopkrachtontwikkeling tot en met 2017. Toen werd nog gedacht dat ook in 2017 met name alleenverdieners met kinderen, uitkeringsontvangers en de rijkere gepensioneerden in de min zouden blijven.

Minnen

Inmiddels zijn vrijwel alle minnen alsnog verdwenen. Alleen AOW'ers met aanvullend pensioen staan er gemiddeld nog iets minder goed voor dan in 2012: 1,8 procent. Iedereen in de bijstand is er juist iets op vooruit gegaan.

Tweeverdieners met kinderen en een anderhalf modaal salaris (8,5 procent), alleenstaanden met minimumloon (12,8 procent) en vooral alleenstaande ouders met minimumloon (19 procent) hebben er in vier jaar het meest in de portemonnee bij gekregen.

Volgens het ministerie is het beeld positiever door beleidsmaatregelen, zoals belastingkortingen en hogere toeslagen, maar ook door de lage inflatie. Als de prijzen niet of nauwelijks stijgen heeft dat een positieve uitwerking op de koopkracht. 

2017

Uit de koopkrachtcijfers blijkt verder dat iedereen er grosso modo 1 procent op vooruitgaat in 2017. Daarmee is de koopkrachtontwikkeling in 2017 tussen werkenden, gepensioneerden en uitkeringsontvangers veel gelijkmatiger dan afgelopen jaren.

Dit jaar profiteren bijvoorbeeld vooral werkenden enorm ten opzichte van de andere twee groepen.

Investering

Om alle groepen in de plus te krijgen, wordt er volgend jaar door het kabinet zo'n 1,9 miljard geïnvesteerd. Zo worden de toeslagen verhoogd, alsmede de ouderenkorting, de algemene heffingskorting en het kindgebonden budget.

Hier staat tegenover dat er voor een kleine 800 miljoen wordt weggehaald elders. Zo wordt onder andere het tarief in de tweede en derde schijf iets verhoogd (200 miljoen) en de verhoging van de arbeidskorting beperkt (500 miljoen). Per saldo blijft een koopkrachtimpuls over van 1,1 miljard euro.

Gepensioneerden

Aanvankelijk zouden vooral gepensioneerden in 2017 in de min eindigen. Volgens het ministerie heeft dit er mee te maken dat de lage rente een negatief effect op de relatief vermogende ouderen. 

Ook de lastige financiële positie van pensioenfondsen zorgde voor een negatief beeld voor ouderen, omdat de pensioenen veelal niet geïndexeerd worden of zelfs worden gekort.

Door de Redactie  NU/ANP: Foto: ANP

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.