Pensioenkorting blijft reëel gevaar

Gepubliceerd op 21 oktober 2016 om 07:52

Pensioenkortingen blijven als het zwaard van Damocles boven de grote pensioenfondsen en hun deelnemers hangen. Door de aanhoudende lage rente herstelde hun financiële gezondheid afgelopen kwartaal opnieuw nauwelijks. Het moment waarop gepeild wordt of er volgend jaar gesneden moet worden in de pensioenen komt tegelijkertijd steeds dichterbij.

Naamloos-3810.png

'Het zal er om hangen', zegt een woordvoerster van zorgfonds PFZW. 'Als de actuele dekkingsgraad blijft zoals deze nu is, hoeven de pensioenen nét niet verlaagd te worden. Maar het wordt wel spannend.' Ook Jan Berghuis, voorzitter van metaalfonds PMT, durft nog geen voorspelling te doen: 'De kans op korten is nog steeds fiftyfifty.'

Alles hangt af van de mate waarin de fondsen per 31 december in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Dat wordt uitgedrukt met de zogeheten dekkingsgraad. Ligt die lager dan 100 procent dan zouden fondsen strikt genomen al geld tekortkomen. De graadmeters schommelen echter rond de 90 procent. De lage rente en de recent verder opgeschroefde levensverwachting zorgen ervoor dat de fondsen nu veel meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitkeren.

Kritische grens

Ambtenarenfonds ABP noteerde eind vorige maand een dekkingsgraad van 90,7 procent. PFZW stond op 89,2 procent en metaalfondsen PME en PMT scoorden 91 en 92,1 procent. Daarmee zaten ze elk in de buurt van de kritische grens, waarbij volgens de regels aan kortingen niet valt te ontkomen. Alleen bpfBOUW stond er nog redelijk voor, met 105 procent.

De kortingen die dreigen gelden zowel voor de pensioengerechtigden als voor degenen die nog pensioen opbouwen. ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool relativeerde de situatie recent wel iets. Volgens haar zou een eventuele korting van 1 procent op het gemiddelde ABP-pensioen een mindering van 7 euro per maand betekenen.

Ouderenorganisaties riepen het kabinet afgelopen weekend niettemin op om in te grijpen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) doet op verzoek van de Tweede Kamer ook al onderzoek naar het invoeren van een langere hersteltermijn voor de fondsen. Dan zouden fondsen de korting over meer jaren kunnen uitsmeren.

Door de Redactie AD: Foto: ANP

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.