Woede over wijzigen lesrooster: Ik voelde me erin geluisd

Gepubliceerd op 23 september 2016 om 12:09

Duizenden basisscholen zijn bezig de lestijden te veranderen. Dat stuit op verzet van ouders. Bij belangenbehartiger Ouders & Onderwijs kloppen bijna dagelijks boze ouders aan.

Naamloos-3410.png

Vele basisscholen worstelen met de lestijden. Ze overwegen bijvoorbeeld een continurooster in te voeren, waarbij de leerlingen tussen de middag op school blijven en eerder uit zijn, of een vijf-gelijke-dagenrooster te introduceren. Uit onderzoek bleek vorig jaar dat bijna de helft van de basisscholen het traditionele lesrooster al overboord heeft gegooid.

Op tal van andere plekken overwegen directies de stap te wagen. Probleem is dat ouders nooit allemaal achter de keuze staan, of het rooster nu verandert of niet. ,,Ja, de vlam slaat weleens in de pan'', erkent Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Ingewikkeld

Oudervertegenwoordiger Ouders & Onderwijs ziet dat de discussies regelmatig ingewikkeld zijn, omdat de scholen de procedures niet altijd zorgvuldig doorlopen. Bijna dagelijks hangen ouders aan de telefoon om hun beklag te doen. Het strakke gezinsschema komt in de knel als de school de lestijden verandert.

Ouders moeten ineens meer geld betalen, omdat hun kind tussen de middag verplicht op school moet blijven. Of ze voelen zich gepasseerd tijdens de hele procedure. ,,Scholen moeten een ouderraadpleging doen, maar in de wet staat nergens hoe die eruit moet zien'', verklaart directeur Peter Hulsen.

Enquêtes

In de praktijk houden scholen vaak enquêtes onder de ouders. Maar bij Ouders & Onderwijs komen meldingen binnen dat bijvoorbeeld ouders een ja-stem hebben gegeven, terwijl ze die vragenlijst helemaal niet hebben ingevuld. Of dat een meerderheid van de ouders tegen een nieuw rooster is, maar de school toch doorzet omdat de medezeggenschapsraad (mr) wél instemt.

De oudervertegenwoordiger wil de mr'en op scholen beter ondersteunen en adviseren. Hulsen: ,,Het is veelgevraagd om op de hoogte te zijn van alle geldende regels en de thema's die spelen rond de school. Maar zij vertegenwoordigen wél alle ouders, op alle verschillende onderwerpen die in de school aan de orde komen.''

Advies

Vaak denken de ouders van kinderen in de hogere groepen anders over nieuwe lestijden dan de ouders van jonge kinderen. Dat constateert Sanne Smeenk, van adviesbureau AndereSchooltijden.nl. ,,Als een ouderraadpleging bijna 50/50 is, splitsen we de resultaten ook altijd uit naar onder- en bovenbouw. Zien we dat een ruime meerderheid van de onderbouwouders voor verandering is, adviseren we de school door te gaan. Zij zijn je toekomstige ouders.''

Het gebeurt weleens dat ouders hun kind van school halen als de tijden wijzigen. Maar volgens deskundigen zijn dat uitzonderingen. ,,Hun hele leven is erop ingericht. Soms zijn ouders echt boos en is er tijd nodig om de relatie te herstellen. Maar je ziet ook dat er juist nieuwe ouders naar de school komen, omdat zij wél andere tijden willen'', constateert Van Haren.

Wrijving

In Warmond ontstond de wrijving rondom de invoering van een continurooster. Op de school van Kizzy Degrijse's zoon stemde een meerderheid van de ouders voor het nieuwe lesrooster. Maar toen ze de vraag kreeg of ze bereid was ervoor te betalen, antwoordde ze nee.

Toch kreeg Degrijse rondom de invoering van het continurooster een rekening van 70 euro per jaar voor het overblijven van haar zoon. ,,Ik weiger te betalen. Mijn zoon neemt zelf zijn lunch mee en hier heb ik nooit mee ingestemd. Het is nooit bekend geworden wat andere ouders daarover hebben gezegd. Ik voelde me echt erin geluisd.''

Niet verplicht

Een goed voorbeeld van hoe het kan misgaan, vindt Ouders & Onderwijs. Want scholen mogen ouders niet verplichten geld te betalen voor de lunch als ze een continurooster hebben. Hulsen: ,,De mr heeft hier ook weer een taak. Die moet erop toezien dat de wet goed wordt nageleefd en ouders niet de dupe worden.''

Door de Redactie AD: Foto: ANP  Marlies Wessels

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.