Het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers

Gepubliceerd op 25 oktober 2016 om 08:52

Teveel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen krijgen structureel niet de zorg die zij zo hard nodig hebben. Door gebrek aan aandacht zijn teveel verpleeghuisbewoners veroordeeld tot een monotoon bestaan. Dit is een aantasting van hun grondrechten.

downloads-111.jpg

Wij weten dat er veel verpleeghuizen zijn waar het wèl goed gaat. Daarom vinden wij het onacceptabel dat niet àlle zorginstellingen worden verplicht om optimale verpleeghuiszorg te leveren aan onze dierbare ouderen. Wij zien ook dat goede verpleeghuizen moeite hebben om niet door de bodem te zakken.

Wij roepen alle politieke partijen op eensgezind hun verantwoordelijkheid te nemen en zo snel mogelijk goede zorg voor alle kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen te waarborgen. Nu en in de toekomst.

1. Stop met het politiseren van verpleeghuiszorg

Ouderenzorg is geen schadepost maar een kwestie van fatsoen. Het is geen politiek thema maar een algemeen belang. 

2. Stel vast hoeveel zorgpersoneel nodig is om complete zorg te leveren

Pas het budget aan aan die norm. Aandacht is net zo belangrijk als verzorging en veiligheid.

3. Hanteer totdat deze norm is vastgesteld als vuistregel: minimaal twee bevoegde en bekwame zorgmedewerkers op een groep van maximaal acht personen

Stel daarvoor als noodmaatregel direct geld beschikbaar. De ouderen die nu in verpleeghuizen zitten, kunnen niet wachten tot overheid en zorgorganisaties het eens zijn.

4. Stop de overdaad aan registratie

Registreer op een eenvoudige en werkbare manier alleen wat bijdraagt aan de directe zorg en een zo simpel mogelijke verantwoording daarvan. Voor Big Data hebben we het Centraal Bureau voor de Statistiek.

5. Voer een verplichte ballotage in voor bestuurders en toezichthouders

Verpleeghuizen waar het goed gaat hebben betrokken, gemotiveerde bestuurders. Hun manier van werken moet de maatstaf zijn. Iedere bestuurder en iedere toezichthouder dient te beseffen wat zorg is en moet beschikken over een goed werkend moreel kompas. Een bestuurder laat zich wekelijks zien op de werkvloer van een verpleeghuis, een toezichthouder doet dat elke maand.

6. Maximaliseer de overheadkosten en de reserves: 10 % aan overhead, maximaal 25% aan reserves voor elk verpleeghuis, voor elke zorginstelling

Zorggeld hoort naar de werkvloer te gaan en niet management, directie en bestuur. Het is onnodig en ongepast gemeenschapsgeld te besteden aan imago, status of marktpositie van een zorgorganisatie. Beloon zorgorganisaties die aan de nieuwe normen voldoen.

7. Maak een einde aan de angstcultuur die bij teveel zorginstellingen heerst en garandeer een prettige werkomgeving

Verzorgenden en behandelaars moeten weer invloed krijgen op hun eigen werk. Zij weten het beste wat hun bewoners nodig hebben.

8. Stel een eenvoudige norm op voor bijscholing

Vakkennis van verzorgenden en verpleegkundigen moet voortdurend worden aangevuld met nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar dit mag niet leiden tot meer administratie en bureaucratie.

9. Geef mantelzorgers de mogelijkheid direct maatregelen af te dwingen wanneer de kwaliteit van de zorg tekortschiet

De bestaande procedures zijn te beperkt en de looptijd is te lang.

10. Geef cliëntenraden in verpleeghuizen helder inzicht in geldstromen en meer invloed waar het gaat om het bewaken van de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners

Het huidige voorstel voor de herziening van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen biedt hiervoor onvoldoende mogelijkheden. 

Tenslotte

Het ministerie van VWS, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg moeten zo snel mogelijk de koppen bij elkaar steken om dit te regelen. Daarbij mogen belangen van organisaties en politieke partijen niet zwaarder wegen dan het belang van kwetsbare ouderen.

Hugo Borst en Carin Gaemers

Door de Redactie AD: Foto: ANP

Reactie plaatsen

Reacties

hermsen
8 jaar geleden

hou kunnen we ons permitteren om onze ouderen zo in de kou te laten staan

Alie Schlack
8 jaar geleden

Er moet gewoon iets gebeuren! Via politiek en minder administratieve taken. Meer geld voor de zorg.

M.Jansen
8 jaar geleden

Zelf ervaringsdeskundige. Mijn moeder is sinds 2 jaar opgenomen. Verpleging doet het goed maar er is veel te weinig tijd voor activiteiten naast de zorg. Dus hangen de mensen uren voor de tv

G.Kampherbeek
8 jaar geleden

Na de oorlog 40--45 was er veel weer op te bouwen. Dat hebben we goed gedaan. Daarom verdienen wij al een goede oude dag.

frans
8 jaar geleden

dankzij onze oudjes hebben wij het heel erg goed in nederland.als dank worden ze beroofd bestolen.overvallen en soms vermoord.en in het verpleeg huis..gelukkig niet allemaal..worden ze slecht behandeld.en wij pikken dat?

Evelyn van Baarda
8 jaar geleden

Weten jullie dat in het verpleeghuis van mijn moeder het budget per dag voor eten € 5,27 is. Dit is voor 3 maaltijden per dag. De mensen zijn graatmager en lopen naar eten te zoeken omdat ze honger hebben. Toen mijn moeder in dat huis kwam is zij eerst 10 kilo afgevallen. Dit is op de gesloten afdeling voor dementerenden. Er zijn daar lieve zorgmedewerkers maar die zie je niet. De afdeling telt 20 bewoners maar die worden aan hun lot overgelaten. Als je geluk hebt loopt er een vrijwilliger rond maar op de andere afdeling is geen toezicht. Sommige bewoners gaan elkaar pesten tot huilens toe omdat ze zich vervelen. Er wordt bijna niks met ze gedaan. De zorg zit in de zusterpost of zit buiten een sigaretje te roken. Het is bijna onmogelijk om eens te vragen hoe het met je familielid gaat....er is geen tijd. De kwaliteit van eten is het aller goedkoopste wat er is. Mijn moeder betaald de aller hoogste zorgkosten per jaar te weten 30.000 euro. Van Rijn sluit de verzorgingshuizen. Schippers wil de pil van Drion invoeren omdat 80 jarigen zitten te vereenzamen in hun huis. Ze mogen niet meer naar het verzorgingshuis. Thuis krijgen deze ouderen geen voldoende zorg en vereenzamen. De vergrijzing komt eraan....het pilletje staat voor ze klaar.... Schaam je maatschappij...met van Rijn en Schippers voorop!!!!!