In tien jaar tijd verdubbeling van jonge comazuipers

Gepubliceerd op 27 oktober 2016 om 15:58

Steeds meer jongeren worden met een alcoholvergiftiging opgenomen op de spoedeisende hulp. In de leeftijdsgroep tot achttien jaar is er sinds 2006 zelfs sprake van een verdubbeling. Dat blijkt uit cijfers van de organisatie VeiligheidNL

download-8low1-171.png

Tien jaar geleden moesten er nog 800 jonge comazuipers onder de achttien jaar naar het ziekenhuis. In 2015 ligt dat aantal al op het dubbele: 1600 jongeren die dringend medische hulp nodig hebben na de inname van alcohol. Ook het aantal ongevallen door alcoholgebruik stijgt.

Ongevallen
Volgens VeiligheidNL is het risico om met een alcoholvergiftiging op te worden genomen het grootst in de leeftijdsgroep van 18-24, gevolgd door de leeftijdsgroep 10-17 jaar. Overmatig alcoholgebruik heeft niet alleen alcoholvergiftigingen tot gevolg. Vorig jaar werden ruim vijftienduizend personen behandeld naar aanleiding van een ongeval of geweldpleging waarbij alcohol betrokken was. Tien jaar geleden was dat nog geen tienduizend keer. 

Kosten
Aan het misbruik van alcohol zit ook een kostenplaatje. In 2015 waren de totale maatschappelijke kosten van alcoholvergiftigingen bijna 24 miljoen euro. Ongevallen onder invloed van alcohol waren naar schatting verantwoordelijk voor € 47 miljoen aan direct medische kosten en € 76 miljoen aan verzuimkosten.

Al eerder werd bekend dat jongeren steeds vaker indrinken of naar andere mogelijkheden zoeken om stiekem alcohol te kunnen drinken, aangezien ouders strenger toezicht houden op alcoholgebruik. In 2014 werd besloten om de leeftijd voor alcoholgebruik te verschuiven van 16 naar 18 jaar.

VeiligheidNL is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. In het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL staan slachtoffers die na een ongeval, geweld of in verband met zelf toegebracht letsel zijn behandeld op een afdeling van een selectie van ziekenhuizen in Nederland.

Door de Redactie AD: Foto: ANP

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.