Van Rijn eist normaal toiletbezoek voor bewoners verpleeghuis

Gepubliceerd op 2 november 2016 om 16:18

GEEN PLASCONTRACTBewoners van verpleeghuis Grootenhoek in Hellevoetsluis moeten naar de wc kunnen als dat nodig is en als ze dat willen. Dat zegt staatssecretaris Van Rijn vanmiddag in een Kamerbrief, in reactie op verhalen over 'plascontracten' bij het verpleeghuis.

downloads-121.jpg

Kwetsbare ouderen die wonen in een verpleeghuis moeten er volgens de bewindsman op Volksgezondheid 'op kunnen vertrouwen dat zij daar veilig zijn en naar hen wordt geluisterd door professionals die de ruimte hebben om te doen wat de cliënt wil'.  

Zeker bij aspecten zoals toiletgang die zeer bepalend zijn voor de kwaliteit van leven en het zelfrespect van de cliënt, aldus Van Rijn: ,,Bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat hun wens wordt gevolgd. Het reguleren van de toiletgang staat hier ver vanaf. Het is strijdig met waardig kunnen leven in juist toch vaak al moeilijke laatste fase van het leven."  

Gerealiseerd
De staatssecretaris heeft contact opgenomen met de raad van bestuur. ,,De raad van bestuur heeft aangegeven dat bewoners naar het toilet kunnen wanneer zij dat willen. Ik heb van mijn kant geëist dat dit ook in de praktijk wordt gerealiseerd."  

Verpleeghuis Grootenhoek in Hellevoetsluis bepaalt dat sommige patiënten maximaal drie keer op een dag naar het toilet mogen, werd gisteravond bekend. De Tweede Kamer reageert hier vandaag woedend op.  

Het tehuis bevestigt dat er met bepaalde bewoners afspraken zijn gemaakt, onder meer over toiletbezoek, om de werkdruk voor het personeel te verlagen. Er zou echter geen sprake zijn van een 'plascontract' of beleid.

Door de Redactie AD: Foto: ANP

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Brief aan de Tweede Kamer

 

Geachte voorzitter,

Op 1 november jl. is door RTV Rijnmond bericht dat een bewoonster van verpleeghuis Grootenhoek in Hellevoetsluis maximaal drie keer per dag naar het toilet mag. In de rapportage komt naar voren dat haar man deze afspraken op schrift heeft laten zien aan de betrokken interviewer. 

Daarnaast laat RTV Rijnmond familieleden aan het woord met andere klachten. Dit verpleeghuis maakt onderdeel uit van Careyn.  

Kwetsbare ouderen die wonen in een verpleeghuis moeten erop kunnen vertrouwen dat zij daar veilig zijn en naar hen wordt geluisterd door professionals die de ruimte hebben om te doen wat de cliënt wil. Zeker bij aspecten zoals toiletgang die zeer bepalend zijn voor de kwaliteit van leven en het zelfrespect van de cliënt. Bewoners moeten juist dan erop kunnen vertrouwen dat hun wens wordt gevolgd. Het reguleren van de toiletgang staat hier ver vanaf. Het is strijdig met waardig kunnen leven in juist toch vaak al moeilijke laatste fase van het leven.  

Ik heb op 1 november jl. contact opgenomen met de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft aangegeven dat bewoners naar het toilet kunnen wanneer zij dat willen. Ik heb van mijn kant geëist dat dit ook in de praktijk wordt gerealiseerd.  

In mijn brief van 31 oktober jl. 'Verbeteringen bij risicovolle verpleeghuizen zichtbaar'[1] heb ik aangegeven dat er bij Careyn een interventieteam wordt ingezet. Dit team richt zich op de verbeteringen van de zorg. De bewoners die nu in verpleeghuis Grootenhoek wonen kunnen daarop niet wachten. Voor hen stelt de raad van bestuur van Careyn nu orde op zaken. 

In mijn brief van 31 oktober jl. heb ik aangegeven dat door de IGZ maatregelen worden genomen en verbeteringen heeft geëist o.a. met betrekking tot deze locatie. De kwaliteit van de cliëntplannen is mede aanleiding voor de aanwijzing die de IGZ in voorbereiding heeft voor Careyn. De IGZ zal streng toezien op de uitvoering daarvan.  

Tot slot nog het volgende Er zijn tal van verpleeghuizen waar goede, liefdevolle zorg wordt geleverd. De mensen die er werken, of het nou verzorgenden of bestuurders zijn, voelen zich in hun beroepstrots aangetast als negatieve berichtgeving het beeld van hun sector kleurt. Ik hecht er aan te benadrukken dat zij het zijn die ons steeds weer overtuigen dat het echt beter kan, ook daar waar de kwaliteit tekort schiet.  

Daarom ziet de IGZ de afgelopen periode nog strenger toe en grijpt in waar dat nodig is. Daarom wordt nu voor het eerst een interventieteam ingezet. Daarom is er via onder meer het programma 'Waardigheid en Trots' altijd hulp beschikbaar voor bestuurders van instellingen die een kwaliteitsprobleem hebben en hulp kunnen gebruiken. Daarom investeren wij in het personeel en is de bezuiniging geschrapt.  

Via deze werkwijze, hulp waar het kan en toezicht waar het moet, werken we aan het naar een hoger plan tillen van de verpleeghuiszorg in Nederland. Dat dit niet eenvoudig is en een zaak van de lange adem is, is bekend. Dat het mogelijk is, is eveneens bekend. Met allen die met hart en ziel in deze mooie sector werken gaan we toe naar verpleeghuiszorg waar menselijke waardigheid en trotse medewerkers de regel zijn.

Hoogachtend,  

de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.