Deel overgehouden geld aan zorg onttrokken

Gepubliceerd op 19 november 2016 om 11:18

De gemeente Amersfoort heeft vorig jaar 5 miljoen euro overgehouden op haar budget voor de zorg. Een deel daarvan is naar de pot algemene reserve overgeheveld, ondanks de afspraak dat een overschot beschikbaar zou blijven voor zaken als dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning.

downloads-153.jpg

Het precieze bedrag dat aan de zorg is onttrokken kon de gemeente gisteren niet noemen. Gesproken wordt van een 'klein deel'. Geld uit de algemene reserve kan voor andere doelen worden gebruikt, bijvoorbeeld om tekorten bij culturele instellingen aan te vullen. Maar dat is tegen de afspraken, zoals die onder meer in een motie zijn vastgelegd.
 
SP-fractieleider Ad Meijer reageert verbijsterd: ,,Twee weken geleden nog heb ik bij de verantwoordelijke ambtenaar hierover een vraag gesteld. Toen was het antwoord dat het overschot conform afspraken binnen het sociaal domein zou blijven.''

Verantwoording
Amersfoort hield vorig jaar 5 miljoen over op een budget van 88 miljoen. Dit cijfer is niet eerder naar buiten gebracht, omdat tot voor kort onvoldoende definitieve verantwoordingen van zorgaanbieders waren ontvangen.

In vergelijking met andere steden steekt Amersfoort niet gunstig of ongunstig af. Van het Wmo-budget hielden de gemeenten samen een bedrag van 310 miljoen euro over. Recent bleek uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur dat één op de vijf gemeenten die in 2015 geld overhielden, dat niet volledig apart hebben gezet voor zorg. Amersfoort blijkt daar nu ook onder te vallen. 

Schandaal
De SP vindt het een grof schandaal dat beschikbaar zorggeld niet volledig wordt ingezet. ,,Ik spreek van een afpoeierbeleid'', zegt Ad Meijer, ,,Mensen die hulp hard nodig hebben, worden terugverwezen naar de zelfredzaamheid.'' 

Zorgwethouder Fleur Imming (PvdA) ziet dat anders. ,,Het doel is niet om het budget volledig te besteden, maar om inwoners te voorzien van kwalitatief goede en voldoende zorg''. Het budget moet volgens haar gezien worden als een kader voor het maken van afspraken met zorgaanbieders.

Door de Redactie AD: Foto: ANP

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.